As of 2020-02-26  15:00:00
Max Price 150.00
Min Price 140.00
Closing Price 140.00
Previous Closing 140.00
Difference (0.00 )
View All
Date Falgun 16, 2076
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 67900/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 67645/-
Silver
(per 10gm)
754.50/-
Currency Unit Buying Selling
View All

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.बाट Connect IPS सेवा शुभारम्भ

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.बाट Connect IPS सेवा शुभारम्भ

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.ले बैकिङ्ग सेवामा Debit Card सेवा, एस.एम.एस (SMS) बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट (Internet) बैंकिङ्ग सेवा, विप्रेशन (Remittance)  सेवा, Safe Deposit Locker सेवा, Depositary Participant (DP) सेवा , C-ASBA सेवा र IPS सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा Mobile Banking सेवाको लागि प्रकृया शुरु भैरहेको तथा श्री नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडसंग Connect IPS संचालनको लागि सम्झौता गरि Connect IPS सेवा शुभारम्भ गरिएको सवैमा जानकारी गर्दछौं ।