As of 2020-05-12 15:00:00
Max Price 114.00
Min Price 114.00
Closing Price 114.00
Previous Closing 116.00
Difference (-2)
View All
Date Chaitra 10, 2076
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 66015/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 65760/-
Silver
(per 10gm)
617.50/-
Currency Unit Buying Selling
View All

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.बाट Connect IPS सेवा शुभारम्भ

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.बाट Connect IPS सेवा शुभारम्भ

गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.ले बैकिङ्ग सेवामा Debit Card सेवा, एस.एम.एस (SMS) बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट (Internet) बैंकिङ्ग सेवा, विप्रेशन (Remittance)  सेवा, Safe Deposit Locker सेवा, Depositary Participant (DP) सेवा , C-ASBA सेवा र IPS सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा Mobile Banking सेवाको लागि प्रकृया शुरु भैरहेको तथा श्री नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडसंग Connect IPS संचालनको लागि सम्झौता गरि Connect IPS सेवा शुभारम्भ गरिएको सवैमा जानकारी गर्दछौं ।