As of 2020-11-26  15:00:00
Max Price 208.00
Min Price 200.00
Closing Price 201.00
Previous Closing 206.00
Difference (-5.00 )
View All
Date Mansir 12, 2077
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 78275/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 77845/-
Silver
(per 10gm)
999/-
Currency Unit Buying Selling
View All

Interest Rate

मिति २०७७/०८/०गते देखि लागु हुने व्याजदर ।

क. क्रमिक (Recurring) निक्षेप व्याज दर

अवधि त्रैमासिक व्याज दर बार्षिक व्याज दर
१ वर्ष र २ वर्ष ९.०० %   
५ वर्ष र १० वर्ष ९.५० %  १०.०० % 

* शर्त लागु हुनेछ

 

ख. वचत निक्षेप व्याज दर

बचतको किसिम व्याज दर
कर्मचारी वचत/रेमिट बचत ५.५ %
वृद्ध/वृद्धा/महिला/बाल बचत ५.२५ – ५.७५ %
वयो वृद्ध/वृद्धा बचत ५.७५ %
साधारण बचत ५.२५ – ५.७५ %
आश्वा ५.५ %
प्रिभिलेज्ड निक्षेप ५.२५ – ६ %
कल निक्षेप (अधिकतम) व्याजदर २.५०  % सम्म

 

ग. मुद्दती निक्षेप व्याज दर

अवधि मासिक त्रैमासिक बार्षिक परिपकवता
३ महिना  ८.०० %     ८.०० %
४ महिना देखि २३ महिना  ८.५० % ८.५० % ८.५०  ८.५० %
२४ महिना  ८.७५ % ८.७५ % ८.७५ % ९.०० %
३६ महिना ९.०० % ९.०० % ९.०० % ९.२५ %
४८ महिना ९.०० % ९.०० % ९.००   % ९.५० %
६० महिना ९.०० % ९.०० % ९.०० % ९.७५ %
७२ महिना ९.०० % ९.०० % ९.०० % १०.०० %
संस्थागत अवधि मासिक त्रैमासिक बार्षिक परिपकवता
३ महिना       ५.०० %
४ महिना देखि ६ महिना सम्म   ७.०० %   ७.०० %
७ महिना देखि २३ महिना सम्म   ८.०० %   ८.०० %
२४ महिना   ८.२५ % ८.२५ % ८.२५ %

 

घ. कर्जा व्याज दर

  कर्जाको किसिम प्रिमियम थप
१. मुद्दती निक्षेप कर्जामा निक्षेपमा प्रदान गरिएको व्याजमा थप २.५० % व्याज लिइनेछ ।
२. कन्स्र्योटियम कर्जा कन्स्र्योटियम बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
३. शेयर कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
४. हायर पर्चेज कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
५. घर कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
६. रियलस्टेट कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
७. विपन्न वर्ग कर्जा (व्यक्तिगत) आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
८. व्यक्तिगत कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
९. शैक्षिक कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
१०. ब्यापारिक/औद्यौगिक/एसएमइ आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
११. कृषि आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
१२. व्यापारिक आवास कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
१३. विविध कर्जा आधार व्याज दर ०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
१४. विपन्न वर्ग कर्जा संस्थागत अधिकतम १२ %
     
     

नोटः आधार व्याज दर ९. % (२०७७ आश्विन मसान्त)

 

ङ. आधार व्याज दर (Base Rate) तथा ब्याज अन्तर (Spread Rate)

२०७७ / महिना आधार व्याज दर ब्याज अन्तर
वैशाख ११.५५ ४.१७
जेष्ठ ११.०८ ४.४२
आषाढ़ १०.६२ ४.८८
श्रावण १०.०७ ४.९२
२०७६ / महिना आधार व्याज दर ब्याज अन्तर
चैत्र ११.९९ ४.९७
फाल्गुन १२.११ ४.९८
माघ १२.११ ४.९८
पौष १२.१० ४.९७
मंसिर १२.०५ ४.९८
कार्तिक १२.१० ४.९७
आश्विन १२.१५ ४.९८
भाद्र ११.९४ ४.९८
श्रावन १२.१० ४.९७
आषाढ़ १२.१९ ४.९८
जेष्ठ १२.३८ ४.७९
वैशाख १२.४७ ४.७७

 

२०७५ / महिना आधार व्याज दर ब्याज अन्तर
चैत्र १२.४३ ४.९८
फाल्गुन १२.६२ ४.९६
माघ १३.४८ ४.८५
पौष १३.५२ ४.८१
मंसिर १३.१० ४.९५
कार्तिक १२.८२ ४.९९
आश्विन १२.८९ ४.९८
भाद्र १२.८८ ४.९९
श्रावन १२.५२ ४.८०

 

व्यक्तिगत प्रकृतिका आवाधिक कर्जा स्थिर व्याज दर  
१ बर्ष देखि २ बर्ष सम्म १२ % 
२ बर्ष देखि ५ बर्ष सम्म १३ % 
५ बर्ष भन्दा मथि १४ %