Interest Rate 2078.01.01

मिति २०७८/०१/०१ गते देखि लागु हुने व्याजदर ।

क. क्रमिक (Recurring) निक्षेप व्याज दर

अवधि
त्रैमासिक व्याज दर
बार्षिक व्याज दर
१ वर्ष र २ वर्ष
८.५० %
 
५ वर्ष र १० वर्ष
९.०० % 
९.५० % 

* शर्त लागु हुनेछ

ख. वचत निक्षेप व्याज दर

बचतको किसिम
व्याज दर
कर्मचारी वचत/रेमिट बचत
५.२५ %
वृद्ध/वृद्धा/महिला/बाल बचत
५. – ५.५० %
वयो वृद्ध/वृद्धा बचत
५.५० %
साधारण बचत
५ – ५.५० %
आश्वा
५.२५ %
प्रिभिलेज्ड निक्षेप
५ –  ५.७५%
कल निक्षेप (अधिकतम) व्याजदर
२  % सम्म

 

ग. मुद्दती निक्षेप व्याज दर

अवधि
मासिक
त्रैमासिक
बार्षिक
परिपकवता
३ महिना 
७.५० %
 
 
७.५० %
४ महिना देखि ११ महिना 
८.०० %
८.०० %
८.०० % 
८.०० %
१ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म
८.५० % ८.५० % ८.५० % ८.५० %
३ वर्ष देखि ६ वर्ष सम्म
८.५० % ८.५० % ८.५० %
८. ७५—९.५०%सम्म
 
संस्थागत अवधि
मासिक
त्रैमासिक
बार्षिक
परिपकवता
३ महिना
 
 
 
५.०० %
४ महिना देखि ६ महिना सम्म
 
७.०० %
 
७.०० %
७ महिना देखि २४ महिना सम्म
 
८.०० % ८.०० % ८.०० %

 

घ. कर्जा व्याज दर

 
कर्जाको किसिम
प्रिमियम थप
१.
मुद्दती निक्षेप कर्जामा
कुपन रेटमा थप २.५०%
२.
कन्स्र्योटियम कर्जा
कन्स्र्योटियम बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
३.
सम्पूर्ण कर्जामा
०% देखि ६% सम्म प्रिमियम थप
४.
विपन्न वर्ग कर्जा संस्थागत
अधिकतम १२ %
 
 
 

नोटः आधार व्याज दर ९. % (२०७८ फागुन मसान्त)

व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा स्थीर व्याज दर  
१ वर्ष देखि २ वर्ष सम्म ः
१२%
२ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म ः
१३%
५ वर्ष भन्दा माथि ः
१४%

नोटः आधार व्याज दर ९. % (२०७८ फागुन मसान्त)

ङ. आधार व्याज दर (Base Rate) तथा ब्याज अन्तर (Spread Rate)

२०७७ / महिना
आधार व्याज दर
ब्याज अन्तर
वैशाख
११.५५
४.१७
जेष्ठ
११.०८
४.४२
आषाढ़
१०.६२
४.८८
श्रावण
१०.०७
४.९२
भाद्र
१०.०२
४.९७
आश्विन
९.९३
४.९८
कार्तिक
९.९०
४.९८
 
 
२०७६ / महिना
आधार व्याज दर
ब्याज अन्तर
चैत्र
११.९९
४.९७
फाल्गुन
१२.११
४.९८
माघ
१२.११
४.९८
पौष
१२.१०
४.९७
मंसिर
१२.०५
४.९८
कार्तिक
१२.१०
४.९७
आश्विन
१२.१५
४.९८
भाद्र
११.९४
४.९८
श्रावन
१२.१०
४.९७
आषाढ़
१२.१९
४.९८