As of 2020-05-12 15:00:00
Max Price 114.00
Min Price 114.00
Closing Price 114.00
Previous Closing 116.00
Difference (-2)
View All
Date Chaitra 10, 2076
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 66015/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 65760/-
Silver
(per 10gm)
617.50/-
Currency Unit Buying Selling
View All

Interest Rates

मिति २०७७।०१।०१ गते देखि लागु हुने व्याजदर ।

क. क्रमिक (Recurring) निक्षेप व्याज दर

अवधि त्रैमासिक व्याज दर बार्षिक व्याज दर
१ वर्ष र २ वर्ष ९.०० %   
५ वर्ष र १० वर्ष ९.५० %  १०.०० % 

* शर्त लागु हुनेछ

 

ख. वचत निक्षेप व्याज दर

बचतको किसिम व्याज दर
कर्मचारी वचत/रेमिट बचत ७.०० %
वृद्ध/वृद्धा/महिला/बाल बचत ६.७५ – ७.२५ %
वयो वृद्ध/वृद्धा बचत ७.२५ %
साधारण बचत ६.७५ – ७.२५ %
आश्वा/प्रिभिलेज्ड निक्षेप ७.०० %
संस्थागत निक्षेप ५.७५ % सम्म

 

ग. मुद्दती निक्षेप व्याज दर

अवधि मासिक त्रैमासिक बार्षिक परिपकवता
३ महिना देखि २३ महिना सम्म ९.५० % ९.५० % ९.५० % ९.५० %
२४ महिना ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ %
३६ महिना ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ %
४८ महिना ९.७५ % ९.७५ % ९.७५   % १०.०० %
६० महिना ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ % १०.२५ %
७२ महिना ९.७५ % ९.७५ % ९.७५ % १०.५० %
संस्थागत अवधि मासिक त्रैमासिक बार्षिक परिपकवता
३ महिना देखि १ वर्ष ८.५० % ८.५० % ८.५० % ८.५० %
२ वर्ष ८.७५ % ८.७५ % ८.७५ % ८.७५ %

 

घ. कर्जा व्याज दर

  कर्जाको किसिम प्रिमियम थप
१. शेयर कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
२. हायर पर्चेज कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
३. घर कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
४. रियलस्टेट कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
५.

विपन्न वर्ग कर्जा

क) व्यक्तिगत

ख) संस्थागत

 

आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप

अधिकतम १४ %

६. व्यक्तिगत कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
७. शैक्षिक कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
८. ब्यापारिक/औद्यौगिक/एसएमइ आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
९. कृषि आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
१०. व्यापारिक आवास कर्जा आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
११. विविध आधार व्याज दरमा ०.२ देखि ६ सम्म प्रिमियम थप
१२. मुद्दति निक्षेप कर्जा निक्षेपमा प्रदान गरिएको व्याजमा थप २.५० % व्याज लिइनेछ ।
१३. कन्स्र्योटियम कर्जा कन्स्र्योटियम बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

नोटः आधार व्याज दर १२.१०% (२०७६ पुष मसान्त)

 

ङ. आधार व्याज दर (Base Rate) तथा ब्याज अन्तर (Spread Rate)

२०७६ / महिना आधार व्याज दर ब्याज अन्तर
फाल्गुन १२।११ ४।९८
माघ १२।११ ४।९८
पौष १२.१० ४.९७
मंसिर १२.०५ ४.९८
कार्तिक १२.१० ४.९७
आश्विन १२.१५ ४.९८
भाद्र ११.९४ ४.९८
श्रावन १२.१० ४.९७
आषाढ़ १२.१९ ४.९८
जेष्ठ १२.३८ ४.७९
वैशाख १२.४७ ४.७७

 

२०७५ / महिना आधार व्याज दर ब्याज अन्तर
चैत्र १२.४३ ४.९८
फाल्गुन १२.६२ ४.९६
माघ १३.४८ ४.८५
पौष १३.५२ ४.८१
मंसिर १३.१० ४.९५
कार्तिक १२.८२ ४.९९
आश्विन १२.८९ ४.९८
भाद्र १२.८८ ४.९९
श्रावन १२.५२ ४.८०