Promoters List

S.N Name
1 Mr. Dhurba Govinda Amatya
2 Mr. Dinesh Lal Shrestha
3 Mr. Gopal Prasad Pandey
4 Mr. Gyan Prasad Gaire
5 Mrs. Nani Shobha Shakya
6 Mr. Narayan Das Shrestha
7 Mr. Narendra Bahadur Pradhanang
8 Mrs. Neema Lama
9 Dr .Puspa Raj Rajkarnikar
10 Mr. Rajesh Lal Shrestha
11 Mrs. Rajeshwori Shrestha
12 Dr.Reshma Shrestha
13 Rara Employment Consultancy P.Ltd.
14 Mrs. Roshani Kasaju Shrestha
15 Mr. Rajesh Kumar Sarwagi
16 Mrs. Sarojani Shrestha
17 Mr. Satya Narayan Manandhar
18 Mr. Shreeman Shrestha
19 Mrs. Sushma Amatya