As of 2019-05-23  15:00:00
Max Price 131.00
Min Price 127.00
Closing Price 127.00
Previous Closing 129.00
Difference (-2.00 )
View All
Date Jestha 10, 2076
Hallmark Gold
(per 10gm)
Nrs 51185/-
Tejabi Gold
(per 10gm)
Nrs 50930/-
Silver
(per 10gm)
609/-
Currency Unit Buying Selling
 U.S. Dollar 1 111.72 112.32
 European Euro 1 124.45 125.12
 UK Pound Sterling 1 141.26 142.02
 Swiss Franc 1 110.79 111.38
 Australian Dollar 1 76.83 77.24
 Canadian Dollar 1 82.98 83.42
 Singapore Dollar 1 80.86 81.30
View All

अद्यावधिक नभएमा खाताहरुको कारोबार रोक्का हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

अद्यावधिक नभएमा खाताहरुको कारोबार रोक्का हुने बारे

अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु,

सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ (दोश्रो संशोधन २०७०), सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण नियमावली २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन वमोजिम यस संस्थाको ग्राहकहरुले ग्राहक पहिचान विवरण (KYC) अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य भएकोले यस सम्बन्धमा बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत केही ग्राहक महानुभावहरुको ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेकोले मिति २०७५ फागुन मसान्त सम्ममा खाताको विवरण अद्यावधिक गर्न यस संस्थाका ग्राहक महानुभावहरुलाई आ–आफ्नो खाता भएको यस संस्थाका शाखामा वा आफुलाई पायक पर्ने यस संस्थाको कुनै पनि शाखामा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी विवरण अद्यावधिक गराउन हुन अनुरोध गर्दछौं ।

उक्त समयावधि भित्र विवरण अद्यावधिक नभएका ग्राहक महानुभावहरुको खाताको कारोबार रोक्का गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराउँदछौ । यसबाट ग्राहक महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति यस संस्था क्षमाप्रार्थि गर्दछ ।

ग्राहक पहिचान फाराम (KYC फारम) यस संस्थाको बेबसाइट http://www.gmbf.com.np/downloads (Account Opening Form/KYC Form) बाट समेत डाउनलोड गरि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १६ को बुँदा १७ बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा एउटै प्रकृतिको एक भन्दा वढी खाता र कार्ड संचालन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा यस वित्तीय संस्थामा एकै व्यक्तिको नाममा मुद्धती खाता बाहेक एक भन्दा बढी एउटै प्रकृतिको खाता र कार्ड संचालन गरी रहेको भए यथाशिघ्र यस संस्थाको सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भई केवल एक मात्र खाता र कार्ड संचालनमा राख्न अन्य खाताहरु बन्द गर्नु हुनका साथै एक भन्दा वढी डेविट कार्ड संचालन गरेको भएमा सो समेत फिर्ता बुझाउन हुन अनुरोध गर्दछौं । अतिरिक्ति खाता, कार्डहरु संस्थाबाट रोक्का (Dormant) गर्न सक्ने समेत यस सूचनाद्वारा अवगत गराउँदछौं ।

                                                                                   

                                                                                                          गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड                                                                                                                               केन्द्रीय कार्यालय गुहेश्वरी भवन,हरिहरभवन,पुल्चोक,ललितपुर